Що Ви отримаєте?

Ми об’єднуємо невеликих інвесторів для спільних інвестицій в землю і робимо їх доступними для кожного.
Право власності на частку земельних активів

Право власності на частку земельних активів

Придбавши Інвестиційний Сертифікат Земельного Інвестиційного Фонду "Ґрунтовно", Ви стаєте співвласником активів (майна) фонду в частці пропорційній кількості придбаних сертифікатів від загальної кількості сертифікатів в обігу (п.4.11 Проспекту емісії інвест сертифікатів).

Придбати Земельні Інвестиційні Сертифікати мають право фізичні і юридичні особи, резиденти України.
  • Початкова номінальна вартість 1 сертифіката – 1000 грн.
  • Для учасників війни і їх родин діють пільги.
  • Форма інвестиційних сертифікатів: електронні, іменні.
  • Спосіб розміщення: публічне розміщення.
Продати Земельні Інвестиційні Сертифікати можна іншій особі або подавши заявку на викуп Компанії з Управління Активами.
Ціна викупу Інвестиційних Сертифікатів Компанією по Управління Активами розраховується виходячи із актуальної вартості активів Фонду на дату викупу. В залежності від кількості поданих заявок на викуп, може бути встановлений дисконт.
Дохід від зростання вартості землі

Дохід від зростання вартості землі

Інвестиції у землю належать до середньо/довгострокових, тому плановий строк діяльності Фонду – 25 років, до 2048 року. Це період протягом якого вартість землі може досягти свого максимального ринкового значення.

Суттєвий ріст цін на землю прогнозується протягом 4–6 років (потенціал зростання ціни на землю 200%).

Продати Земельний Інвестиційний Сертифікат можна в будь-який час по актуальній вартості активів Фонду (п.4 Регламенту “Порядок визначення вартості чистих активів”, п.5 “Порядок та строки викупу інвест сертифікатів”).

Актуальна вартість активів Фонду відображається у Звіті про фінансову діяльність Фонду і оприлюднюється на сайтах Компанії з Управління Активами і Фонду Ґрунтовно.

Різниця між вартістю придбаних Інвестиційний Сертифікатів і ціною викупу по актуальній вартості активів Фонду і є доходом від зростання вартості земельних і фінансових активів.
Щорічний дохід від оренди землі та фінансових активів

Щорічний дохід від оренди землі та фінансових активів

Отримання операційного прибутку, не є основним доходом від інвестицій в землю, проте Фонд планує виплачувати своїм інвесторам щорічні дивіденди - включаючи дохід від оренди землі, до 31 грудня року, наступного за звітним (п.6 Регламенту “Порядок виплати дивідендів”.

Сума щорічних дивідендів залежить від умов оренди на конкретні земельні ділянки, які перебувають у власності Фонду, та поточної дохідності фінансових активів Фонду. Дохідність вищезгаданих інструментів становить від 4% до 18% річних.

Згідно Податкового Кодексу України, передбачена податкова пільга на виплату дивідендного доходу на інвестиційні сертифікати фондів у розмірі 50%.

Забезпечте своє фінансове майбутнє

Залишайте заявку, ми з Вами зв'яжемось і допоможемо оформити купівлю сертифікатів.
Gruntovno CTAGruntovno CTA
Gruntovno CTA

Готові інвестувати у землю?

Залишайте заявку, ми з Вами зв'яжемось і допоможемо оформити купівлю сертифікатів.